CHÚNG TÔI LÀ

Trung tâm trọng tài Thương Mại Quốc Tế MIAC

Trung tâm Trọng tài Thương Mại Quốc tế MIAC được thành lập bởi những Luật sư, chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu nhiều năm. Với mong muốn sẽ trở thành địa chỉ pháp lý tin cậy, là lựa chọn đầu tiên cũng như cuối cùng trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh thương mại của mình, là cơ quan tài phán và tố tụng được lựa chọn trong hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, logistic, bảo hiểm của mình.

Trung tâm trọng tài MIAC

Trung tâm trọng tài Thương Mại Quốc Tế MIAC

MIAC – Trở thành điểm tựa pháp lý, công bằng cho giới Doanh nhân, là lựa chọn đầu tiên trong quá trình thương thảo, thực hiện, giải quyết tranh chấp các quan hệ pháp luật phát sinh từ hoạt động thương mại của Doanh nghiệp

Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài

Bước 1

Nộp Đơn khởi kiện + kèm theo tài liệu. Đơn khởi kiện sẽ theo mẫu trên website của MIAC hoặc nguyên đơn có thể tự làm nhưng phải đảm bảo các nội dung theo mẫu của MIAC.

Bước 2

Trong khoảng 1-2 ngày, MIAC sẽ xem xét Đơn khởi kiện có hợp lệ không, sau đó sẽ nhận đơn và ra Thông báo nộp Phí trọng tài. Về cách tính phí, vi dụ vụ kiện có giá trị tranh...

Bước 3

Trong thời hạn 10 ngày sau khi nộp Phí trọng tài, MIAC gửi Thông báo đến Bị đơn

Bước 4

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo nhận Thông báo từ MIAC, Bị đơn nộp bản Tự bảo vệ, chọn Trọng tài viên.

Bước 5

Trong khoảng 15 ngày kể từ ngày Bị đơn nộp bản Tự bảo vệ, 2 Trọng tài viên mà Nguyên đơn, Bị đơn sẽ chọn ra một Chủ tịch Hội đồng trọng tài, và thành lập Hội đồng trọng tài.

Bước 6

Sau khi Hội đồng trọng tài thành lập, sẽ tiến hành quá trình tố tụng. Hội đồng trọng tài có thể yêu cầu các bên giải trình, nộp thêm hồ sơ tài liệu để làm rõ vụ việc. Trước khi...

Đội ngũ trọng tài

Trung tâm Trọng tài Thương Mại Quốc tế Việt Nam MIAC đang phát triển đồng thời cũng là một giải pháp trọng tài thay thế khả thi so với các trung tâm khác trong khu vực và quốc tế

Tin tức và Sự kiện