Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Xóa dịch vụ đòi nợ thuê