1. Giới thiệu Trung tâm Trọng tài Quốc tế MIAC.

Trung tâm Trọng tài Quốc tế MIAC được thành lập theo Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài số 29/BTP/GP ngày 03/11/2020 do Bộ Tư pháp cấp.

Trọng tài viên của MIAC gồm các chuyên gia, luật sư, luật gia, giảng viên đại học có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ việc tranh chấp trong và ngoài nước.

2. Mục tiêu hoạt động

Giải quyết tranh chấp nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp và bảo đảm uy tín, bền vững và lâu dài của MIAC.

3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

  • Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hay liên quan đến hoạt động thương mại, tài chính ngân hàng, xây dựng, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;
  • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại, tài chính ngân hàng và các tranh chấp phát sinh từ các lĩnh vực khác mang bản chất thương mại và tài chính ngân hàng theo pháp luật Việt Nam;
  • Tranh chấp khác giữa các bên mà theo quy định pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

4. Tại sao chọn MIAC

  • Tôn trọng thỏa thuận của các bên;
  • Trọng tài viên độc lập, khách quan, vô tư, tuân theo quy định của pháp luật và tôn trọng đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp;
  • Phán quyết trọng tài là chung thẩm.
  • Thủ tục tố tụng trọng tài đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, thời gian giải quyết nhanh.