Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội