Luật sư – Nguyễn Thế Truyền vs VTV24 – Money về. Điều khoản Bất khả kháng trong hợp đồng hậu covid19