Nguyễn Xuân Đang

Thông tin chung: Luật sư, 10 năm, 50 vụ việc

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Nguyễn Xuân Đang

Luật sư Nguyễn Xuân Đang là một luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại và dân sự. Được đào tạo về Luật kinh doanh tại Cộng hòa Pháp, với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư- tài chính- ngân hàng, Luật sư Nguyễn Xuân Đang có kinh nghiệm thực tế dày dặn và kiến thức sâu rộng giải quyết các tranh chấp thương mai, dân sự giữa các doanh nghiệp cũng như các cá nhân với nhau.