Nguyễn Việt Hoàng

Thông tin chung: Luật sư, 18 năm

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Nguyễn Việt Hoàng

Luật sư Nguyễn Việt Hoàng là thành viên sáng lập đồng thời là chủ tịch trung tâm trọng tài Quốc tế Miac. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại và với hơn 20 năm hành nghề, đã từng đảm nhận  chức vụ trưởng bộ phận pháp chế tại các tập đoàn, công ty lớn, luật sư Hoàng đã tham gia giải quyết tranh chấp nhiều vụ việc tại toà án và trung tâm trọng tài trong lĩnh vực kinh doanh thương mại với tỷ lệ thành công cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.