Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thành Vinh

Thông tin chung: Luật sư, 22 năm, 500 vụ việc

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Nguyễn Thành Vinh

Ông Nguyễn Thành Vinh tham gia với tư cách thành viên sáng lập tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế MIAC. Không chỉ là luật sư, ông Vinh còn trải qua khóa đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Gloucestershire, Anh Quốc. Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại, ông Nguyễn Thành Vinh còn giữ những chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp ICT, các Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam.