Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Giám đốc Công ty Luật Thiên thanh – Đoàn luật sư Hà Nội