Luật sư Nguyễn Thế Truyền: Bàn về dự thảo bằng lái A0