Trần Thị Hiền

Trần Thị Hiền

Thông tin chung: Luật sư, 13 năm, 15 vụ việc

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Trần Thị Hiền

Luật sư Trần Thị Hiền là một luật sư có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh thương mại tại trung tâm trọng tài Quốc tế MIAC. Được đào tạo bài bản nghiệp vụ trọng tài và từng tham gia nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp thương mai, Luật sư Hiền có năng lực giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả cho khách hàng doanh nghiệp. Ngoài tham gia với tư cách trọng tài viên tại trung tâm trọng tài quốc tế MIAC, luật sư Trần Thị Hiền đang là thành viên hợp danh tại Công ty luật hợp danh Thiên Thanh.