Nguyễn Ngọc Oanh

Thông tin chung: Cử nhân, 17 năm

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Nguyễn Ngọc Oanh

Luật Gia Nguyễn Ngọc Oanh là một Luật Gia dày dặn kinh nghiệm và am hiểu về pháp luật. Luật Gia Oanh từng đảm nhận nhiều chức vụ, vị trí quan trọng trong các tập đoàn, công ty lớn. Tham gia với vài trò trọng tài viên tại trung tâm Trọng tài Quốc tế MIAC, Luật Gia Oanh đã tham gia tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và Doanh nghiệp FDI; tham gia hoà giải các tranh chấp thương mại (Trong lĩnh vực mua bán sắt thép, trang thiết bị chiếu sáng tại các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kết cấu nhà xưởng, công trình xây dựng, thi công lắp dựng nhà xưởng theo bản vẻ thiết kết, mua bán hàng hoá khác…) giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài (Hàn Quốc, Anh Quốc,….)