Nguyễn Huy Độ

Thông tin chung: Thạc sĩ, 6 năm

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Nguyễn Huy Độ

Luật sư Nguyễn Huy Độ là một luật sư có chuyên môn sâu rộng trong hoạt động kinh doanh và thương mại. Với tư cách là một chủ doanh nghiệp, luật sư Nguyễn Huy Độ đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trên thương trường. Hiện nay, Luật sư Nguyễn Huy Độ đang là đại diện theo pháp luật của hai doanh nghiệp đồng thời là nhân sự chủ chốt trong hàng ngũ trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế MIAC.