Đinh Trọng Hùng

Thông tin chung: Luật sư, 21 năm

Liên hệ & Mạng xã hội

QR code image of Đinh Trọng Hùng

Luật sư Đinh Trọng Hùng là một luật sư dày dặn kinh nghiệm tại Trung Tâm trọng tài Quốc tế Miac. Từng hoạt động trong lĩnh vực điện và y khoa, quản lý năng lượng, tư vấn lập hồ sơ thầu, đánh giá hồ sơ thầu… luật sư Đinh Trọng Hùng là người có chuyên môn sâu và phong cách làm việc an toàn, chắc chắn, hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp trong những lĩnh vực có liên quan.